Privacy Policy

 

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Je stelt jouw vertrouwen in ons en daarom leggen wij je hieronder graag verder uit welke gegevens wij verzamelen, hoe we dat doen en bovenal waarom. Zo weet je precies hoe wij werken. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door SPINE architecture.

 

Vanzelfsprekend gaat SPINE architecture uiterst zorgvuldig om met jouw gegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), na. Volgens de AVG luidt de definitie van persoonsgegevens ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de geleverde diensten van SPINE architecture. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan het privacybeleid te accepteren. SPINE architecture respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, www.spine-architecture.nl en zorgt ervoor dat we alle persoonlijke informatie welke jij aan ons verstrekt, vertrouwelijk behandelen.

 

SPINE architecture behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar policy. Houdt de website dus altijd goed in de gaten.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer jij je aanmeldt voor één van onze diensten, of dit nu is via het contactformulier op de website, via email, via telefoon of op een andere manier, vragen wij je om persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor hetgeen waarvoor jij ze hebt achtergelaten. We zullen je sowieso nooit vragen om meer dan de strikt noodzakelijke persoonsgegevens waarmee we onze diensten voor jou naar behoren kunnen uitvoeren. We stellen je er te allen tijde van op de hoogte waarvoor we de gevraagde gegevens nodig hebben en hoe deze zullen worden gebruikt.

 

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons stuurt, zullen wij die berichten in de meeste gevallen bewaren. Soms vragen we je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om je vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden.

 

Analyses & (markt)onderzoek

Door de website wordt gebruik gemaakt van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op jouw computer, smartphone of tablet wordt geplaatst. SPINE architecture kan deze gegevens verzamelen voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en onze diensten hier beter op te kunnen afstemmen. Je kunt deze cookies weigeren; wel is het mogelijk dat daardoor niet alle functies en services volledig functioneren.

 

Doeleinden

SPINE architecture verwerkt jouw gegevens om haar diensten aan je te kunnen leveren. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we vooraf jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Derde partijen

Een deel van onze diensten bestaat uit samenwerking met derde partijen. Denk hierbij aan aannemers, meubelmakers, constructie-adviseurs of andere uitvoerders en adviesbureaus. In een enkel geval wordt samengewerkt met medeontwerpers. We verstrekken jouw gegevens niet aan deze, noch aan andere derde partijen, tenzij je hier nadrukkelijke toestemming voor geeft.

 

SPINE architecture kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst daarom verzoekt. Ten aanzien hiervan bewaren wij jouw gegevens voor maximaal 7 jaren. Daarna worden deze geanonimiseerd dan wel gewist.

 

SPINE architecture maakt bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik van diensten van derden. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: marktonderzoek, incasso, boekhouding, klantenadministratie en bankverkeer.

 

Beveiliging

De gegevens worden opgeslagen op cloud-servers van een derde partij, als ook op de eigen systemen. SPINE architecture zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de opgeslagen informatie te beschermen tegen verlies en/of diefstal, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname, openbaarmaking, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging door het afschermen van iedere computer, tablet en smartphone met gebruikersnaam en wachtwoord. Maar ook het up-to-date houden van firewalls en software hoort hierbij.

 

Jouw invloed

Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen of kan tot slot bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van één van jouw rechten, dan doe je dat als volgt:

 

Onderaan deze Privacy Policy vind je de contactgegevens van SPINE architecture. Stuur je verzoek per email of per post. Vermeld bij jouw verzoek altijd waar het om gaat: ‘inzage verzoek’, ‘rectificatie verzoek’, enz. Vermeld daarbij jouw naam, adres en telefoonnummer. Binnen uiterlijk 2 weken na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

 

Als je vragen hebt over deze privacy policy, neem dan contact met ons op:

 

SPINE architecture

Steenlaan 75

2282 BB Rijswijk

070 743 3050

06 21 573 126

elena@spine-architecture.nl